• +40 736 438622
    Autorizarea s-a efectuat de către  ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), ca autoritate administrativă coordonată de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu rol în politici şi strategii privind formarea profesională a adulţilor, precum şi cu atribuţii operative şi de control la nivel central şi în teritoriu, pentru desfaşurarea acestor activităţi în condiţii reglementate unitar. Aceasta autoritate funcţionează în sistem tripartit prin reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi patronale.
    AUTORIZAŢIA se emite pentru fiecare tip de curs în parte, respectiv pentru fiecare ocupaţie, în conformitate cu standardele ocupaţionale în vigoare. ANC (fost CNFPA) inregistreaza şi publică pe site-ul propriu ( http://anc.edu.ro ) în cadrul registrului naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, consemnând numarul din registru şi numarul autorizaţiei pentru tipul de formare şi ocupaţie.

 

    Parcurgerea şi promovarea examenelor de absolvire a cursurilor autorizate ANC presupune acordarea de CERTIFICATE DE ABSOLVIRE emise de către Ministerul Muncii, împreuna cu Ministerul Educaţiei.

MODEL