2

Protejaţi-vă afacerea şi interesele!

Evitaţi sancţiunile şi daunele!

 

A.) CONFORMARE

1. Îndeplinirea obligativităţii pregătirii de specialitate a personalului necesare organizării activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul Securităţii si Sănătăţii în Muncă, conform Legii SSM 319/2006 şi a Normelor Metodologice adoptate prin HG 1425/2006 – modificată şi actualizată.

  • Reducerea riscurilor şi a pagubelor produse de un accident de muncă şi a responsabilităţii angajatorului;
  • Evitarea sancţiunilor pentru nerespectarea legislaţiei specifice;
  • Protejarea fata de angajaţii rău intenţionaţi;

2. Îndeplinirea obligaţiei angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

  • cel puţin o dată la 2 ani – la firmele cu cel puţin 21 de salariaţi
  • cel puţin o dată la 3 ani – la firmele cu mai puţin de 21 de salariaţi, conform art. 194 alin. (1) din Codul Muncii republicat

3. Îndeplinirea cerinţelor privind personalul calificat necesare la:

  • Caietele de sarcini la participarea la licitaţii sau selecţii de oferte;
  • Accesarea Fondurilor Europene;
  • Acreditare şi clasificare în managementului calităţii – ISO, DQS, OSHS, etc.

B.) SIGURANŢĂ INVESTIŢIONALĂ

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor (angajator – angajat), durata
formării profesionale, obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, etc. se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă ce se încheie înainte de desemnarea participării la cursurile de formare profesională. conform: art. 196-198 din Codul Muncii republicat

C.) DEDUCTIBILITATE

Cheltuielile cu formarea profesională, sunt deductibile 100% din impozitul pe profit, conform: – art.21 alin.(2) lit. h din Codul Fiscal;

SCUTIRE DE TVA
Serviciile de formare profesională sunt scutite de plata TVA conform: – art.141, lit. f din Codul Fiscal, coroborat cu – art. 43 din OG 129/2000