05 nov.

  • By Alin Găureanu
  • In SSM
  • Comments None

Contravenţiile din domeniul securităţii şi sănăţii în muncă se regăsesc reglementate bineînţeles în Legea SSM nr. 319/2006.

Pentru angajator, acestea sunt enumerate în art. 39 din Lege.

 

Ne propunem în alt articol să argumentăm de ce legiuitorul instituie contravenţiile pentru angajator, şi cum cuantumul plătit de aceştia poate fi recuperat de la cei responsabili.

 

Inspectorii de muncă, în baza art. 47 din Legea 319/2006, si în conformitate cu atribuţiile reieşite din statutul acestora din Legea 108/1999 actualizată, în urma controalelor pe linie de ssm, pot aplica amenzi contravenţionale angajatorului pentru nerespectarea prevederilor legale din domeniu.

 

Cele mai cunoscute posibile contravenţii pot fi aplicate pentru:

–         lipsa planului de prevenire şi protecţie (PPP)  – amenda de la 5.000 la 10.000 lei

–         lipsa evaluărilor de risc – amenda de la 4.000 la 8.000 lei

–         lipsa instrucţiunilor proprii de ssm (IPSSM-urile) – amenda de la 4.000 la 8.000 lei

–         lipsa desemnării şi neinstruirii adecvate a personalului pentru acordarea primului ajutor – amenda de la 3.000 la 6.000 lei

–         neasigurarea echipamentului individual de protecţie – amendă de la 5.000 la 10.000 lei

–         neasigurarea instruirii suficiente şi adecvate – amendă de la 4.000 la 8.000 lei

–         nedesemnarea lucrătorilor ce se ocupă de ssm, respectiv cu capacităţi, în număr, cu mijloace şi cu aptitudini necesare – amendă de la 3.000 la 6.000 lei

–         neasigurarea echipamentelor de lucru fără pericol pentru lucrători – amendă de la 3.500 la 7.000 lei

… şi multe altele … (restul în alt articol)

 

Pe lângă contravenţiile la Legea SSM, inspectorii de muncă pot trasa măsuri în spiritul şi litera Legii SSM şi a normelor metotologice, care, dacă nu sunt duse la îndeplinire, sunt sancţionabile în regim contravenţional, cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei în baza art. 23 alin.(1), lit.b) din Legea 108/1999 actualizată.

Leave a Comment