24 Mar

descărcare (1)

Potrivit art.23 – art.25 din O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, concediul de maternitate se acordă pentru maxim 126 zile calendaristice şi este format din:

  • concediul pentru sarcină care se acorda cu 63 zile înainte de data naşterii copilului şi
  • concediul pentru lăuzie care se acorda 63 zile după data naşterii copilului.

 

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

 

!!!

  • Concediul pentru sarcină şi concediul pentru lăuzie se pot compensa între ele, astfel încât durata minimă a concediului pentru lăuzie să fie de 42 zile calendaristice.
  • Asiguratele încadrate în grad de handicap, pot beneficia, la cerere, de concediul pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.
  • Din durata de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.
  • Indemnizaţia se acordă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde mediul de familie al asiguratei are încheiată convenţie.
  • Beneficiază de indemnizaţie şi femeile care din motive neimputabile lor pierd calitatea de asigurat şi nasc în termen de 9 luni de la data pierderii acestei calităţi (art.1 alin.1 din O.U.G. 68/2014).

Leave a Comment