24 mart.

images (13)

Potrivit art.31 din O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, concediul de risc maternal se acordă în condiţiile O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă.

 

Durata

Concediul este de 120 zile calendaristice şi se poate acorda:

  • integral sau fracţionat,
  • de către medicul de familie sau medicul specialist,
  • până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii copilului,
  • respectiv anterioară datei intrării în concediul de maternitate

sau

  • după expirarea concediului postnatal obligatoriu (concediul de lăuzie)

şi

  • dacă este cazul, până la data intrării în concediul pentru creşterea copilului.

 

Cuantum

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de risc maternal este de 75% din baza de calcul care se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

 

!!!

  • De acest concediu poate beneficia salariata gravidă, salariata care a născut recent şi salariata care alăptează.
  • Indemnizaţia se acordă pe toată durata concediului de risc maternal şi se suportă integral din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  • Pentru acordarea indemnizaţiei nu se ţine cont de stagiul de cotizare.
  • Din durata de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.

Leave a Comment