24 mart.

descărcare

Potrivit art.26 – art.30 din O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Indemnizaţia se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se acordă pe baza certificatului medical eliberat de medicul de familie. În cazul copilului încadrat în grad de handicap se anexează şi certificatul pentru persoanele cu handicap.

 

Durata

Regula – Concediul şi indemnizaţia se acordă pentru maxim 45 zile calendaristice pe an, pentru un copil.

Excepţii – Pentru anumite afecţiuni, medicul curant poate acorda mai mult de 45 zile, dar nu mai mult de 90 zile calendaristice (boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat la pat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale).

Concediul şi indemnizaţie cu o durată mai mare de 90 zile calendaristice se acordă de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

 

Cuantum

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

 

!!!

Din durata de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.

Leave a Comment