Course Code: 1După absolvire, participanţii vor putea avea atribuţii ca personal autorizat în domeniul resurselor umane sau ocupa funcţia de Inspector / Referent Resurse Umane - cod COR 333304.


Introducere

Cursul îşi propune să vină în întâmpinarea tuturor celor care doresc să aprofundeze:
  • întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului, în conformitate cu ultimele modificări ale Codului Muncii şi a legislaţiei specifice;
  • organizarea recrutării personalului;
  • completarea şi gestionarea registrului de evidenţă al salariaţilor (REVISAL);
  • completarea statelor de plată;
  • realizarea dosarelor de pensionare;
  • îndeplinirea altor activităţi caracteristice domeniului resurselor umane.


Orar

Două săptămânii, fără weekend-uri, de la ora 17,30, la Colegiul Tehnic Henri Coandă – Timişoara, str. Coriolan Brediceanu nr.37.
Pentru eliberarea Certificatului de Absolvire emis de Ministerul Educaţiei si Ministerul Muncii, valabil naţional şi comunitar european, cursantul trebuie să fie minim absolvent de liceu.

Pentru a avea certitudinea operării REVISAL în condiţii optime, cursantul va demonstra prin acte doveditoare abilităţi operare PC, prin: acte studii (informatică, automatizări, etc.), adeverinţe de la locul de muncă, diplome calificare sau absolvire minim operare PC, sau chiar declaraţie pe proprie răspundere.

1.Copie act identitate
- dacă nu sunt trecute numele părinţilor se anexează şi certificat de naştere

- dacă s-a schimbat numele din actul de identitate faţă de actul de studii se anexeaza şi certificatul de căsătorie sau sentinţă divorţ / schimbare nume

2.Copie act studii (minim liceu)

3.Adeverință medicală - de la medic familie sau medicina muncii cu menţiunea “APT CURS Resurse Umane”
500 lei.

Tarifului nu i se aplică TVA

Se pot aplica diverse discount-uri de la 10% până la 25%:

- de sesiune,

- de volum,

- de fidelitate

Puteti afla de ce discount puteti beneficia in sesiunea curenta completand formularul de contact de la sectiunea de ”Înscrieri/Detalii”