Course Code: 02

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, statul (ca şi garant al securităţii şi sănătăţii lucrătorilor) a instituit obligativitatea ca orice intreprindere/unitate să desfăşoare activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul SSM.

De regulă, dacă compania dvs. are peste 50 de lucrători, este obligatoriu să aveti angajat cu normă intreagă minim o persoană cu funcția de Lucrător Desemnat SSM.

Există și exceptii de obligativitate a L.D sub 50 de lucrători, atunci c\nd angajatorul nu dorește să se ocupe el de SSM sau nu îndeplinește anumite condiții cerute de lege.

Există și posibilitatea existenței L.D. împreună cu Servicii Externe de SSM.


Introducere

Dacă la cursul de iniţiere de 40 de ore atribuţiile absolvenţilor sunt doar consultative, la absolvenţii acestui curs de 80 de ore, atribuţiile vor fi executive (întocmiri de documentaţii specifice, instruiri ale noilor angajaţi, etc.)


De aceea, prin decizie a angajatorului, absolventul acestui curs va putea fi numit prin decizie ca LUCRĂTOR DESEMNAT cu activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, activităţi ce pot completa sau înlocui fişa postului la contractul individual de muncă cu normă întreagă, în măsura în care acesta are capacitatea, timpul şi mijloacele să le îndeplinească.Orar

În cursul săptămânii, fară week-end, de la ora 17,30, două săptămâni teorie şi practică, pentru elaborarea unei lucrări aplicative.

Examen de absolvire cu comisie desemnată de ANC.
Pentru eliberarea Certificatului de Absolvire emis de Ministerul Educaţiei si Ministerul Muncii, valabil naţional şi comunitar european, şi penru numirea ca Lucrător desemnat, cursantul trebuie să fie minim absolvent de liceu în profil real sau tehnic.

1.Copie act identitate
- dacă nu sunt trecute numele părinţilor se anexează şi certificat de naştere

- dacă s-a schimbat numele din actul de identitate faţă de actul de studii se anexeaza şi certificatul de căsătorie sau sentinţă divorţ / schimbare nume

2.Copie act studii

3.Adeverință medicală - de la medic familie sau medicina muncii cu menţiunea “APT CURS SSM”
750 lei/persoană

Tarifului nu i se aplică TVA

Toate cursurile de SSM beneficiază gratuit de cursul de Prim Ajutor de Bază (altfel, tariful ar fi 200 lei/pers.)

În plus, se pot aplica diverse discount-uri de la 10% până la 25%:

- de sesiune,

- de volum,

- de fidelitate

Puteti afla de ce discount puteti beneficia în sesiunea curentă completând formularul de contact de la sectiunea următoare de ”Înscriere”