Course Code: 03

Ţinând cont de numărul de lucrători şi specificul activităţii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă, este necesar ca dintre lucrători sau chiar angajatorul care conduce activitatea de ssm, să deţină minime cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce se pot asimila prin acest curs de iniţiere.


Introducere


De la 10 lucrători – inclusiv, fiecare întreprindere /unitate este obligată prin lege să numească prin decizie minim 1 angajat absolvent a unui program de pregătire ssm de minim 40 de ore, cu atribuţii consultative SSM, în plus faţă de fişa postului, cu titulatura de “REPREZENTANT AL LUCRĂTORILOR" cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

Până la 49 de lucrători, ANGAJATORUL poate (optează - daca vrea, sau alege alte alternative) efectua activităţile executive de prevenire şi protecţie din domeniul SSM, dacă este absolventul unui program de pregătire în domeniul SSM, de minim 40 de ore.

Orar

Două săptămâni, fără weeke-uri, de la ora 17,30, la Colegiul Tehnic Henri Coandă – Timişoara, str. Coriolan Brediceanu nr.37.

Pentru eliberarea Certificatului de Absolvire emis de Ministerul Educaţiei si Ministerul Muncii, valabil naţional şi comunitar european, cursantul trebuie să fie minim absolvent de liceu.
În cazul cursantului ce nu este absolvent de liceu, în urma parcurgerii aceluiaşi program de pregătire - autorizat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă - va putea obţine Diplomă de Absolvire, emisă de către firma noastră, ca urmare a examenului tip grilă de testare a cunoştinţelor asimilate in domeniul ssm (vezi cursul nr.4)

1.Copie act identitate
- dacă nu sunt trecute numele părinţilor se anexează şi certificat de naştere

- dacă s-a schimbat numele din actul de identitate faţă de actul de studii se anexeaza şi certificatul de căsătorie sau sentinţă divorţ / schimbare nume

2.Copie act studii

3.Adeverință medicală - de la medic familie sau medicina muncii cu menţiunea “APT CURS SSM”
650 lei/persoană

Tarifului nu i se aplică TVA

Toate cursurile de SSM beneficiază gratuit de cursul de Prim Ajutor de Bază (altfel, tariful ar fi 200 lei/pers.)

În plus, se pot aplica diverse discount-uri de la 10% până la 25%:

- de sesiune,

- de volum,

- de fidelitate

Puteti afla de ce discount puteti beneficia în sesiunea curentă completând formularul de contact de la sectiunea următoare de ”Înscriere”