Course Code: 02

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, statul (ca şi garant al securităţii şi sănătăţii lucrătorilor) a instituit obligativitatea ca orice intreprindere/unitate să desfăşoare activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, efectuate doar de persoane calificate în acest sens, stabilind prin acte normative necesitatea absolvirii unui curs specific de ssm cu o durată de minim 80 de ore.


Introducere

Dacă la cursul de iniţiere de 40 de ore atribuţiile absolvenţilor sunt doar consultative, la absolvenţii acestui curs de 80 de ore, atribuţiile vor fi executive (întocmiri de documentaţii specifice, instruiri ale noilor angajaţi, etc.) De aceea, prin decizie a angajatorului, absolventul acestui curs va putea fi numit prin decizie ca LUCRĂTOR DESEMNAT cu activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, activităţi ce pot completa sau înlocui fişa postului la contractul individual de muncă cu normă întreagă, în măsura în care acesta are capacitatea, timpul şi mijloacele să le îndeplinească.Orar

În cursul săptămânii, fară week-end, de la ora 17,30, două săptămâni teorie şi încă două săptămâni practică, pentru elaborarea unei lucrări aplicative.

Examen de absolvire cu comisie desemnată de ANC, după 4 săptămâni de la începere curs.
Pentru eliberarea Certificatului de Absolvire emis de Ministerul Educaţiei si Ministerul Muncii, valabil naţional şi comunitar european, şi penru numirea ca Lucrător desemnat, cursantul trebuie să fie minim absolvent de liceu în profil real sau tehnic.

1.Copie act identitate
- dacă nu sunt trecute numele părinţilor se anexează şi certificat de naştere

- dacă s-a schimbat numele din actul de identitate faţă de actul de studii se anexeaza şi certificatul de căsătorie sau sentinţă divorţ / schimbare nume

2.Copie act studii

3.Adeverință medicală - de la medic familie sau medicina muncii cu menţiunea “APT CURS SSM”
După completarea căsuţelor şi prin acţionarea butonului “Trimite” de mai jos, în cel mai scurt timp veţi primi o ofertă completă şi un formular de înscriere la cursul de care sunteţi interesat.

Dacă doriţi, ne puteţi contacta şi telefonic pentru alte informaţii preliminare, la 0736 438622 - dl. Alin Gaureanu.

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Subiectul/ cursul

Mesaj