05 feb.

  • By Alin Găureanu
  • In SSM
  • Comments None

Întrebare: Angajatorul sau reprezentantul legal din CSSM, trebuie sa parcurgă o instruire de ssm, dacă reprezentanţii lucrătorilor au parcurs programul de pregătire de ssm cu durata de 40 de ore?

 CSSM

O întrebare legitima pentru cineva care a înţeles logica sistemului paritar a CSSM, prin care cele două părţi cu interese distincte, ar trebui conform parităţii să beneficieze şi de egalitatea voturilor dar şi de o echivalenţă de pregătire pentru discutarea competentă a problematicilor şi iniţiativelor de ssm în vederea găsirii măsurilor adecvate de diminuare sau eliminare a riscurilor de accidentare.

 

Interese în conflict la CSSM:

Angajator: doreşte un profit mare, urmărind reducerea de cheltuieli (unele măsuri de ssm presupun cheltuieli – retehnologizare, echipamente individuale de protecţie, instruire, etc)

Lucrătorii: doresc să poată să câştige salariul pentru munca depusă un timp cât mai îndelungat, fără evenimente nefericite ce pot să-i afecteze sănătatea şi siguranţa socială.

 

Legislaţia de SSM legiferează doar echivalenţa de număr şi nu impune obligativitatea instruirii  angajatorului sau a reprezentantului său legal. Cum legislaţia ssm are ca interes prioritar protejarea intereselor lucrătorilor, aceasta s-a dovedit câştigătoare şi pentru angajator prin contribuţiile reprezentanţilor lucrătorilor la evitarea accidentelor de muncă prin măsurile competent propuse, ce duc la eliminarea cheltuielilor ce ar surveni în urma unui accident de muncă.

Acesta ar fi unul din motivele rezonabile de impunere a obligativităţii instruirii Reprezentanţilor Lucrătorilor cu programe specifice de SSM cu durată de minim 40 de ore (art.55 din HG 1425/2006), lăsând la îndemâna angajatorului să decidă dacă vrea să se instruiască cu aceste aspecte de ssm, pentru a se ridica la înţelegerea relativ similară a activităţilor SSM şi eventual de a combate argumentat şi documentat iniţiativele Reprezentanţilor Lucrătorilor.

 

Nu vă ascund că am fost solicitat să instruiesc reprezentanţi ai angajatorului, la acelaşi nivel de instruire cu Reprezentanţii Lucrătorilor (programul cu durata de 40 de ore), chiar la firme străine (cu translator), aceşti Angajatori străini întrevăzând acest „handicap” de a se pune la o masă de tratative nepregătiţi.

 

Răspunsul la întrebare: Angajatorul sau reprezentantul său legal din CSSM nu este obligat prin lege şi ca atare nu trebuie să aibă vreo pregătire de ssm, această pregătire specifică fiind apanajul serviciilor executive de ssm (Lucrător Desemnat, Serviciu Intern, Serviciu Extern), care participă oricum de partea angajatorului la CSSM.

Totodată, legea nu îngrădeşte în nici un fel opţiunea angajatorului de a se instrui în domeniul SSM, în schimb impune să-şi contracteze specialişti de ssm.

Leave a Comment