22 Oct

  • By Alin Găureanu
  • In SSM
  • Comments 2

Şoferii care sforăie trebuie sa facă examene medicale suplimentare pentru eliberarea sau prelungirea permiselor de conducere.

A fost publicat Ordinul 1255/2015 cu privire la modificarea şi completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul (aprobate în anul 2010 prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010).

Aici apar două modificări/completări la normele respective, ce vizează:

  • afecţiuni neurologice şi
  • sindromul de apnee în somn de tip obstructiv

 

descărcare

6.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor sau conducătorilor auto care suferă de afecţiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

6.2. În consecinţă, tulburările neurologice asociate afecţiunilor sau intervenţiilor chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficienţe senzoriale sau motorii şi afectează echilibrul şi coordonarea trebuie să fie luate în considerare în funcţie de efectele lor funcţionale şi riscurile evolutive. În astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate realiza sub rezerva evaluării periodice, în cazul riscului de agravare.”

După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

61. Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv

61.1. Sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de episoade de apnee şi hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 şi 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice de apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolenţă diurnă excesivă.

61.2. Candidaţii sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultaţii medicale, pentru obţinerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceştia pot fi sfătuiţi să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.

61.3. Permisele de conducere pot fi eliberate candidaţilor sau conducătorilor auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv şi care dovedesc că îşi controlează afecţiunea în mod corespunzător, că respectă un tratament adecvat şi că prezintă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte somnolenţa, dacă este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat.

61.4. Candidaţii sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv şi care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care să nu depăşească 3 ani pentru conducătorii auto din grupa I şi un an pentru conducătorii auto din grupa II, pentru a se stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul şi menţinerea unei vigilenţe adecvate.”

 

Ce legătura are acest lucru cu activitatea de securitate si sănătate în muncă?

 

Pentru fiecare loc de muncă, angajatorul este obligat să deţină o evaluare de riscuri. Cu această ocazie, evaluatorii de risc pot introduce noile criterii de evaluare, cu luarea măsurilor necesare, respectiv măsura organizatorică de supraveghere a stării de sănătate, prin acţiunea imediată de examen medical specific.

O astfel de măsură de ssm intră în sfera de obligaţii ale angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (art.6 din Lege 319/2006).

Practic, trebuie să înţelegem fenomenul de transpunere din evaluare şi luare de măsuri, astfel:

  • odată ce au apărut modificări legislative cu privire la aptitudini medicale ale şoferilor evaluatorii de riscuri vor trebui să profite de noile informaţii (dacă nu au făcut-o până acum – conf. Directivei 2014/85/UE, ce modifică Directiva 2006/126/CE)
  • aceşti evaluatorii pot include la fisele de identificare a riscurilor (checklist-ul) noile riscuri (probabilităţii de accidentare) derivate din afecţiuni neurologice grave sau dispnee obstructivă, ce activează pericolul dat de deficienţe senzoriale sau motorii, respectiv a oboselii şi somnolenţei (pin o ineficientă odihnă datorată dispneei obstructive care afectează timpul efectiv de somn şi calitatea acestuia), riscuri care ne conduc la multiplicarea cauzelor determinate a suprasolicitării psihice – la nivelul sarcinii de muncă (ca element al sistemului de muncă).
  • Odată riscul identificat – sau în acest caz, legiferat – una din măsurile adecvate de propus în cadrul fişei de evaluare, va fi examenul medical de specialitate coordonat de către medicul de medicina muncii, alături de o instruire suplimentară cu aceste posibile noi riscuri neidentificate până la acel moment, etc.
  • In cadrul planului de prevenire şi prevenţie, va trebui să apară la persoanele ce se ocupă de îndeplinirea măsurilor propuse – medicul de medicina muncii (pentru examen medical), respectiv responsabilul de ssm (pentru instruire), iar data de realizare a respectivelor măsuri va fi propusă o dată cât mai recentă

 

Bază legală de aplicare pentru medicul de medicina muncii

 images

După cum ştim, şoferii, la fel ca orice alţi lucrători, la angajare, sunt supuşi la un examen medical, iar apoi, periodic efectuează examene medicale periodice.

Tipurile de examinări medicale necesare angajării „şoferilor” (personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţiei) precum şi examenele medicale periodice, cu periodicitatea acestora şi contraindicaţiile specifice, sunt definite în cadrul Fisei 140 din Anexa 1 la HG 355/2007 actualizată.

In toate aceste fişe din anexa 1 sunt enumerate serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională.

descărcare (1)

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial (20.10.2015) a unor modificări la aptitudinile fizice şi mentale necesare conducerii unui autovehicul, apreciem că este imperios necesar ca supravegherea stării de sănătate a conducătorilor de autovehicule, va trebui să cuprindă şi investigarea de către medicii de medicina muncii a noilor aspecte, atât la examenul de la angajare cat şi la cele periodice.

 

Conform Art. 8 din HG 355/2007 actualizată, avem bază legală pentru introducerea noilor investigaţii medicale, netrebuind să aşteptăm să apară o prevedere expresă ce să modifice corespunzător HG 355/2007

„ART. 8

(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

(2) Serviciile medicale profilactice prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum şi ale actelor normative specifice.”

Cu privire la cei deja angajaţi, pentru examenele medicale periodice avem o alta prevedere la art. 22 lit.f din HG 355/2007 actualizat: „la indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigaţii şi/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1. „

 

Considerăm ca medicul de medicina muncii, în lipsa oricăror solicitări din partea angajatorului (care poate are o precară organizare de SSM), va trebui să se preocupe de profilaxia lucrătorilor şoferi ce îi are în supravegherea sănătăţii şi să aplice la investigaţii noile „acte normative specifice” în vederea stabilirii aptitudinii în muncă, care, conf. art. 9 din HG 355/2007, reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical.

2 Comments

Leave a Comment