16 sept.

  • By Alin Găureanu
  • In SSM
  • Comments None

images (8)LUCRĂTORUL DESEMNAT

cu atribuţii de prevenire şi protecţie în domeniul SSM

Dacă la cursul de iniţiere de 40 de ore atribuţiile absolvenţilor sunt doar consultative, la absolvenţii cursului de 80 de ore, atribuţiile vor fi executive (întocmiri de documentaţii specifice, instruiri ale noilor angajaţi, etc.)
De aceea, prin decizie a angajatorului, absolventul acestui curs de 80 de ore va putea fi numit prin decizie ca LUCRĂTOR DESEMNAT cu activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, activităţi ce pot completa sau înlocui fişa postului la contractul individual de muncă cu normă întreagă, în măsura în care acesta are capacitatea, timpul şi mijloacele să le îndeplinească.
Până la 49 de lucrători din firmă, Lucrătorul Desemnat este una din opţiunile angajatorului care nu doreşte să se ocupe de ssm, sau o obligaţie alternativă dacă acest angajator nu îndeplineşte condiţiile legale de a se ocupa de ssm.
De la 50 de lucrători în sus, numirea unuia sau mai multor Lucrători Desemnaţi este o obligaţie, ce poate fi alternativă (în anumite condiţii legale) doar cu înfiinţarea unui Serviciu Intern de ssm. Nu uităm de Serviciile Externe de ssm, care pot prelua mare parte a atribuţiilor ce nu pot fi efectuate de Lucrătorul Desemnat, acestea avand astfel un caracter complementar.

Leave a Comment