04 Noi

 • By Alin Găureanu
 • In SSM
 • Comments 3

Modificari

Normele Metodologice de aplicare a Legii SSM aprobate prin HG 1425/2006 sunt din nou modificate din 21.10.2016 prin HG 767/2016

 

Modificari in cadrul HG 1425/2006:

Capitolul V – Instruirea lucrătorilor in domeniul SSM,

Secţiunea 1 – Dispoziţii Generale ,

conf. Art.II, pct.1. din HG 767/2016

se introduce

Art. 801. – Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevăzute la art. 77 şi pentru instruirea periodică efectuată suplimentar celei programate prevăzută la art. 98, nu va fi mai mică de 1 oră şi se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat şi aprobat de către angajator.

 

Sectiunea 2 – Instruirea introductiv –generala

conf. Art.II, pct.2. din HG 767/2016

se abrogă articolul 87, alineatul (2);

(2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.)

conf. Art.II, pct.3. din HG 767/2016

se modifică articolul 87, alineatul (3) şi va avea următorul cuprins:

(3) Persoanelor prevăzute la art. 82 li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevăzute la art. 82, cărora li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate.

 

Sectiunea 3 – Instruirea la locul de munca

conf. Art.II, pct.4. din HG 767/2016

se modifică articolul 92, alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

(2) Durata instruirii la locul de muncă se stabileşte de către angajator, împreună cu:

 1. a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau
 2. b) lucrătorul desemnat; sau
 3. c) serviciul intern de prevenire şi protecţie; sau
 4. d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

(2) Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:

 1. a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau
 2. b) lucrătorul desemnat; sau
 3. c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
 4. d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

 

Sectiunea 4 – Instruirea periodica

conf. Art.II, pct.5. din HG 767/2016

se modifică articolul 96, alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

(2) Intervalul dintre două instruiri periodice şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru.

(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre două instruiri şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru.

conf. Art.II, pct.6. din HG 767/2016

se modifică articolul 99, şi va avea următorul cuprins:

Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 se stabileşte de către angajator, împreună cu:

 1. a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau
 2. b) lucrătorul desemnat; sau
 3. c) serviciul intern de prevenire şi protecţie; sau
 4. d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

Art. 99. Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:

 1. a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau
 2. b) lucrătorul desemnat; sau
 3. c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
 4. d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.

3 Comments

Leave a Comment