17 Sep

SALAR

SALARIUL

Fiecare salariat are dreptul la un salariu în schimbul muncii prestate.

Salariul poate fi exprimat doar în bani sau în bani şi natură.

Salariul în bani reprezintă cel puţin salariul minim brut garantat în plată.

Salariul în bani şi natură reprezintă cel puţin salariul minim brut garantat în plată, la care se adaugă cazarea, hrana şi alte facilităţi asigurate de angajator.

Salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Alte adaosuri la salariu pot fi: premii acordate de angajator, cotă parte din profitul angajatorului etc.

Începând cu 01.07.2014, salariul minim brut garantat în plată este de 900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună, adică 5,357 lei/oră (HG 871/2013).

 

PLATA SALARIULUI

Salariul se plăteşte salariatului cel puţin o dată pe lună.

Dovada plăţii salariului se poate face prin orice mijloc de probă.

Salariatul poate împuternici o terţă persoană, prin mandat special, pentru ridicarea salariului.

În caz de deces al salariatului, drepturile salariale, precum şi orice alte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul decedat, sunt ridicate de către soţul acestuia. În cazul în care nu există soţ supravieţuitor, atunci drepturile salariale vor fi ridicate de către copii majori ai salariatului decedat, iar în cazul în care nu există copii drepturile salariale vor fi ridicate de către părinţii salariatului decedat. Orice altă persoană care doreşte să ridice drepturile salariale ale salariatului decedat va putea să o facă doar în baza unui document care să ateste calitatea de succesor sau beneficiar al acestor drepturi.

Leave a Comment