28 sept.

images (6)Informaţi în prealabil salariaţii cu privire la faptul că urmează să fie evaluaţi, fără menţionarea momentului în care are loc aceasta.

Comunicaţi salariaţilor obiectivele pe care le urmăriţi, astfel îşi vor îmbunătăţi performanţele profesionale şi nu pot motiva că au fost luaţi prin surprindere. Vor fi motivaţi să-şi revizuiască atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile.

Evaluarea se face de către superiorul direct al salariatului sau de către conducătorul societăţii, adică persoana care cunoaşte obiectivele societăţii şi în funcţie de acestea determină modul în care se desfăşoară activitatea celor care urmează a fi evaluaţi.

După completarea fişei de evaluare, este bine să stabiliţi o întâlnire cu cel evaluat pentru a discuta plusurile, dar mai ales minusurile. Salariatul are ocazia de a-şi corecta deficienţele.

Nu faceţi comparaţii între salariaţi, evaluaţi pe fiecare în parte.

Nu există o evaluare specifică, predestinată. Angajatorul, împreună cu personal specializat – dacă este cazul, stabileşte modul, felul, tipul evaluării, în funcţie de obiective, necesităţi, priorităţi, sarcini etc.

Leave a Comment